Home Tags Duurzaamheid

Duurzaamheid

GROENERE ZORG

Opwarming van de aarde, verlies van biodiversiteit en milieuvervuiling hebben desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid. Sinds 2022 hebben honderden partijen uit de zorgsector de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg' ondertekend.

Sara marechal: Groene Oplossingen

 'Ik verzorg het spreekuur voor de mensen in de ketenzorg, met alles wat daarbij hoort. Daarnaast ga ik regelmatig op huisbezoek bij patiënten die minder goed ter been zijn en help ik bij de vaccinatierondes.'

Duurzaamheid

In Europa is het doel gesteld in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Om dat te behalen, zijn en worden green deals geformuleerd: afspraken waarmee duurzame plannen kunnen worden uitgevoerd.