Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Resultaten lezersonderzoek TPO

redactie

Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning bestaat nu ruim een jaar en dat was reden om aan onze lezers te vragen of we op de goede weg zitten. Totaal hebben 170 lezers de enquête ingevuld en het stemt tot tevredenheid dat zij TPO waarderen met een rapportcijfer 7,7. Dat is heel mooi, maar we kunnen dus nog wel wat verbeteren.
Behalve door de abonnees wordt een aflevering van TPO door gemiddeld twee andere collega-praktijkverpleegkundigen gelezen en zo is de groep die we bereiken flink uitgebreid.

Lezers hebben vooral behoefte aan praktische onderwerpen. Het onderwerp diabetes wordt voldoende belicht, maar 25 tot 35% van de respondenten ziet graag meer aandacht voor astma/COPD, ouderenzorg, onderwerpen over gewicht en voeding, en farmacotherapie. Wat het laatste betreft worden zij op hun wenken bediend, want in dit nummer van TPO gaan we verder met een serie over farmacologie en communicatie over medicijnen.

Palliatieve zorg krijgt volgens 30% van de respondenten te weinig aandacht. De redactie meende dat de praktijkverpleegkundige slechts beperkt werd ingeschakeld bij de palliatieve zorg, maar dat blijkt een misvatting. Daar kunnen we op inspelen. Een mogelijkheid is dat te doen met casuïstiek, want ook dat is een benaderingsvorm waar onze lezers behoefte aan hebben. Overigens zijn de lezers meer dan welkom om een interessante casus (ook over andere onderwerpen dan palliatieve zorg) aan ons toe te sturen. Deze bijdragen zullen we, eventueel na gezamenlijke bewerking, graag plaatsen. We wachten vol spanning op de eerste inzendingen!

Het wetenschappelijk gehalte van TPO is volgens de lezers goed. Soms krijgen we berichten dat uitgebreide beschrijvingen van onderzoek minder gelezen worden; anderzijds vragen veel praktijkverpleegkundigen om onderbouwing van hun handelen. Dat blijft een afweging voor de redactie.

TPO is meer volgend dan vernieuwend en zou af en toe kritischer mogen. Aan artikelen over innovaties op het gebied van de automatisering, zoals nieuwsbrieven per e-mail of PDA-applicaties, is in beperkte mate behoefte. Wel heeft meer dan 90% van de respondenten behoefte aan onafhankelijke nascholing via het NHG. Daar ligt een taak die we als redactie zullen terugkoppelen naar degenen die zich daarmee bezighouden binnen het NHG.

[[tbl:278]]

We danken de respondenten zeer voor hun bereidheid om mee te denken over TPO en voor het invullen van de enquête. We zijn blij met de gunstige uitkomst en met de opbouwende kritiek, die stof geeft tot verbetering.

De interimredactie

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2007, nummer 5

Literatuurverwijzingen: