TvPO nr. 1, 2020

  Eind juni is het eerste nummer van TvPO, tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, verschenen. In dit tijdschrift vind je heel veel verschillende achtergrondartikelen, interviews en nieuws vanuit de verenigingen.

  Voorwoord: Trots op ons nieuwe tijdschrift

  Met trots presenteren we ons nieuwe tijdschrift TvPO, tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Dit vakblad is het resultaat van het samengaan van TPO de Praktijk, het tijdschrift van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners en het NHG, en De POH, het tijdschrift van de NVvPO.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Educatie: Autisme bij ouderen

  Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die bij ongeveer 1 procent van de bevolking voorkomt. Pas sinds kort is er meer aandacht voor ASS bij ouderen. Hoe herken je ASS bij ouderen? En hoe bespreek je het vermoeden van ASS met de oudere zelf en met zijn familie?

  Online inzage in je eigen medisch dossier

  Over een paar weken is het zover. Iedere patiënt heeft vanaf 1 juli 2020 recht op elektronische inzage in medische gegevens of een digitaal afschrift van het medisch dossier. Maar wat houdt dit eigenlijk in?

  Casus: OSAS – All you need is sleep

  De meeste patiënten die we zien tijdens ons spreekuur hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of diabetes.

  Column: Moeilijk gesprekje

  Terwijl ik dit schrijf, verbreek net de verbinding met een oudere die ik vroeg hoe het nu met haar gaat. Wie de boodschappen doet en of er iemand voor haar kan zorgen als ze onverhoopt ziek zou worden. En ik heb een achterliggende vraag, die ik lastig vind.

  Diepe veneuze trombose en longembolie

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren.

  Stoppen-met-rokenzorg

  In deze tijd waarin de wereld op zijn kop staat door COVID-19 is goede rookstopzorg belangrijker dan ooit. Rokers zijn immers extra gevoelig voor longinfecties en door de herhaalde hand-mondbeweging lopen zij volgens de WHO een extra risico op COVID-19.

  Column: Zorg op afstand

  Vanaf begin dit jaar ben ik als praktijkondersteuner betrokken bij de Zorgambassade. Dit is een nationale denk- en doetank. Het thema voor dit jaar is ‘de barrière tot innovatieadoptie’.

  Interview: Stéphanie Beijnes

  Als zorgprofessional in de eerste lijn word je geconfronteerd met rouw en verlies van je patiënten of cliënten. Wat zijn rouw en verlies eigenlijk en hoe ga je daarmee om?

  Recensies: Urogynaecologie

  Dit boek is het eerste in zijn soort op het gebied van algemene en specifieke urogynaecologische thema’s, klachten en ziektebeelden.

  Recensie: Leefstijl op Recept

  Leefstijl op recept. Over gewicht, gezond leven en hoe te ontsnappen aan diabetes is geschreven voor iedereen die zijn eigen gezondheid wil verbeteren.

  Huisartsenzorg in coronatijd is topsport

  Om zowel zorgverleners als patiënten tijdens de coronapandemie te beschermen tegen het virus, werden er in no time isolatiehuisartsenposten ingericht.

  PRISMA Leefstijlinterventie ontwikkelt zich in de breedte

  Over het belang van een gezonde leefstijl is iedereen het eens. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen vinden het moeilijk om hun (ongezonde) leefstijl aan te passen. De leefstijlinterventie PRISMA kan daar verandering in brengen.

  CVRM Behalen streefwaarden is geen verplichting

  Aan de samenvatting van de herziene NHG-Standaard en multidisciplinaire richtlijn CVRM is een passage toegevoegd over het omgaan met streefwaarden. Dit naar aanleiding van het vorig jaar ontstane tumult over de streefwaarde van 1,8 mmol/l voor LDL-cholesterol.

  Jeannet Ten Brinke: ‘Mijn liefde voor de longen begon in Davos’

  Jeannet Ten Brinke: ‘Mijn liefde voor de longen begon in Davos’

  Onderzoek: Is screenen zinvol?

  In steeds meer huisartspraktijken hebben praktijkondersteuners een rol in de begeleiding van vrouwen met een verhoogd risico op fracturen. Meestal zijn dit vrouwen die eerder een fractuur hebben meegemaakt.

  Antwoorden op Kennisquiz Trombose

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over trombose.

  Kennisquiz vragen (Trombose): Weet je dit?

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over trombose.