TPO De Praktijk nr. 6, 2019

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor obstipatie en verstandelijke beperking, medicatie beoordelen bij ouderen, discussie rond LDL naar 1,8, minder dementie met een gezond hart- en vaatstelsel en een interview met Mies van Amersfoort over stageplaatsen aanbieden aan poh-stagiair.

  Terugblik

  Het jaar loopt bijna ten einde en dat nodigt uit om terug te blikken op wat het heeft gebracht.

  Journaal

  Journaal Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Obstipatiespreekuur in de verstandelijk gehandicaptenzorg

  Obstipatie is een hinderlijk probleem waar veel mensen last van hebben.

  Discussie rond LDL naar 1,8

  De meningen van huisartsen zijn verdeeld over de verlaging van de LDL-streefwaarde van 2,5 naar 1,8 bij secundaire preventie. Hoe denken praktijkondersteuners hierover?

  De kunst van het beïnvloeden van gezondheidsgedrag

  Eén van de voornaamste verantwoordelijkheden van poh's is het begeleiden van chronisch zieke patiënten naar gedragsverandering.

  Prikkelverwerking en verstandelijke beperking

  Welke prikkels breng jij als hulpverlener mee? Het doet er toe in de relatie met de cliënt. Sluit in je manier van begeleiden aan bij de cliënt.

  Speciaal spreekuur voor amfetaminegebruikers

  De poh is, in nauwe samenwerking met de huisarts, in staat het amfetaminespreekuur op te zetten.

  Weet je dit? (kennisquiz polyfarmacy)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over polyfarmacie.

  Antwoorden

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over polyfarmacie.

  Interesseert me niet

  Het is half acht 's ochtends, ik ben halverwege thuis en werk en ik heb vanaf half 4 wakker gelegen.

  Een poh-stagiair in elke praktijk? Doen!

  Het vinden van voldoende stageplaatsen is een grote uitdaging voor opleidingsinstituten.

  Stappentellers op recept

  De huidige beweegnorm adviseert per week minstens 150 minuten matig-intensieve inspanning in combinatie met spier- en botversterkende oefeningen. Minder dan de helft van de mensen haalt deze norm.

  Module Medicatiebeoordeling bij ouderen

  Om de risico's bij kwetsbare ouderen aan te pakken, heeft de zorgsector de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen opgesteld.

  Minder dementie met een gezond hart- en vaatstelsel

  Een gezond hart- en vaatstelsel op de leeftijd van 50 jaar gaat samen met een kleinere kans op dementie in de decennia daarna.

  Het eeuwige dieet?

  In tegenstelling tot veel andere diëten richt het langlevendieet zich niet op het bereiken van een gezond gewicht of op specifieke ziekten.

  Aandacht voor het vrouwenhart

  Het boek bevat tien hoofdstukken met specifieke problemen bij vrouwen met hartklachten.