Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Antwoorden Kennisquiz (Thema: Privacy)

In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Privacy. De vragen van de kennisquiz lees je hier.

Antwoorden

1. Antwoord d is juist

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) stelt dat de zorgverlener geen inlichtingen over de patiënt of inzage in het dossier mag geven aan anderen dan de patiënt, tenzij met toestemming van de patiënt. Dit geldt ook voor naaste familieleden. Zelfs als Rika een dochter was geweest, zou mevrouw toestemming moeten geven. Zorgverleners zien de aanwezigheid van een partner of kind bij een consult vaak als stilzwijgende toestemming om informatie te delen, maar dat is het niet. Bij patiënten die wilsonbekwaam zijn beslist de wettelijk vertegenwoordiger aan wie de zorgverleners informatie mogen geven.

2. Antwoorden b en d zijn juist

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vermeldt dat de verzender van informatie verantwoordelijk is. Een patiënt mag dus wel zelf informatie sturen naar de zorgverlener, maar de zorgverlener mag geen persoonlijke gegevens (dus ook geen medische gegevens) per mail of app verzenden. Als een huisartsenpraktijk beschikt over een beveiligd patiëntenportal is het mogelijk om de patiënt of zijn vertegenwoordiger via die weg inzage te geven. Ook is het mogelijk om de informatie telefonisch te verstrekken aan de patiënt of diens vertegenwoordiger.

3. Antwoord d is juist

Hoewel het goed lijkt om meneer te verwijzen naar de poh-ggz voor zijn alcoholprobleem, kan dit niet gebeuren zonder zijn goedkeuring. Ook al betreft het een echtpaar, de patiënt moet toestemming geven om medische informatie te verstrekken aan de partner. Ilse kan meneer wel opbellen en uitnodigen voor een gesprek, maar dat kan alleen als het telefoontje voortkomt uit afspraken die zij met meneer heeft gemaakt toen hij bij haar op het spreekuur was. Op het moment dat zij de stress van de partner als aanleiding noemt, overtreedt zij ook de privacy-regelgeving.

4. Antwoord a is juist

In de WGBO is bepaald dat medische gegevens 15 jaar na optekenen bewaard moeten blijven. Als een patiënt de zorgverlener echter vraagt de gegevens eerder te vernietigen, moet de zorgverlener daaraan gehoor geven. Als alleen een onderdeel uit het medisch dossier wordt verwijderd, kan de zorgverlener in het dossier vermelden dat een deel van de gegevens op verzoek van de patiënt is verwijderd.

De gegevens mogen niet worden vernietigd als het bewaren van (een deel) van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt of als de gegevens volgens een specifieke wet bewaard moeten blijven.

Als de zorgverlener het verzoek tot vernietiging afwijst, moet hij de patiënt laten weten waarom het wordt afgewezen.