TPO De Praktijk nr. 1, 2020

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor de acute en chronische problemen bij GHB-gebruik, voedingsbegeleiding bij migranten met diabetes, gecombineerde leefstijlinterventies, late effecten behandeling borstkanker op de hartfunctie, NHG-Zorgmodule Leefstijl en een interview met Marian van het Bolsscher over zelfmanagement bij thuiswonende ouderen.

  Redactioneel: Loslaten?

  Frustratie alom als een patiënt met COPD maar blijft roken. Je zou hem naar het dichtstbijzijnde SMR-programma willen slepen!

  Journaal

  Journaal Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  De ogen vergeten Slecht zien door dementie

  Niet alleen oogaandoeningen kunnen leiden tot slecht zien, maar ook veranderingen in de hersenen door bijvoorbeeld dementie.

  Casus: Meer medicatie beter bij DM2?

  We hebben allemaal wel minimaal één patiënt in de praktijk bij wie de hoeveelheden insuline zich maar blijven opstapelen en de glucosewaardes toch niet onder controle komen.

  GHB: een verborgen probleem

  Steeds meer mensen gebruiken de illegale drug GHB. Dat is niet zonder problemen.

  Voedingsbegeleiding bij migranten met diabetes

  Diabetes type 2 komt vaker voor bij mensen met een migratieachtergrond en de uitkomsten van zorg zijn slechter.

  Gecombineerde leefstijlinterventie werkt beter

  De laatste jaren is er veel aandacht voor anders eten, meer bewegen, minder pillen en minder kilo's.

  Weet je dit? (kennisquiz leefstijl)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over leefstijl.

  Antwoorden

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over leefstijl.

  Column: Tot besluit

  De net-twintiger die onderuitgezakt tegenover me hangt is duidelijk niet van plan mij serieus te nemen.

  Zelfmanagement bij thuiswonende ouderen

  Zelfmanagement past in de nieuwe opvatting van goede gezondheidszorg, maar plaatst zorgverleners soms voor dilemma's.

  Late effecten borstkanker op de hartfunctie

  Steeds meer vrouwen overleven borstkanker, maar chemo- en radiotherapie kunnen ook op lange termijn nog effect hebben op de hartfunctie.

  NHG-Zorgmodule Leefstijl uitgelicht

  Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen de patiënt begeleiden bij diens zelfmanagement door voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en een gezonde leefstijl.

  Congres Niet Aangeboren Hersenletsel Nursing

  Gedragsinterventie bij SOLK door de poh-ggz

  Voor de lichamelijke klachten van patiënten kan niet altijd een somatische oorzaak worden gevonden.

  Niet altijd therapeutisch bezig zijn

  Het boek is bedoeld om hulpverleners weer plezier in hun werk te geven, omdat velen opgebrand raken doordat hulpvragers niet meewerken aan hun eigen herstel.

  De essentiële rol van vet

  Meer dan 50 procent van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht of obesitas. Beide auteurs behandelen patiënten met ernstige gewichtsproblemen.