Home Magazine Uit de praktijk

Uit de praktijk

Dorine de Hoog: In de praktijk

Dorine de Hoog werkt vanaf 1996 als verpleegkundige met aandachtsgebied cardiologie. Ze heeft op verschillende afdelingen gewerkt, van hartziekte en intensive care tot hartrevalidatie. Afgelopen jaar is ze overgestapt naar de eerstelijnszorg en ze volgt de opleiding voor poh-s.

In de praktijk: Akus Baah: ‘Blijf leren en blijf nieuwsgierig!’

Akus Baah is mbo-doktersassistente, poh-s (2014), module Ouderenzorg (2015)

In de praktijk: Gadiza Bouja: ‘Kijk naar wie je voor je hebt’

Gadiza Bouja werkt 15 uur per week bij huisartspraktijk de HOED in Amsterdam-West en houdt zich bezig met polyfarmacie, CVRM, stoppen met roken en DM2.

In de praktijk: Esther Kempenaar

Esther Kempenaar: 'Altijd bewust bezig geweest met een gezonde leefstijl'

Jeannet Ten Brinke: ‘Mijn liefde voor de longen begon in Davos’

Jeannet Ten Brinke: ‘Mijn liefde voor de longen begon in Davos’

Zorgpad ondervoeding bij kwetsbare ouderen

Ondervoeding bij ouderen komt vrij vaak voor, maar wordt, zelfs als er zorg is, niet of onvoldoende gesignaleerd.

Gecombineerde leefstijlinterventie werkt beter

De laatste jaren is er veel aandacht voor anders eten, meer bewegen, minder pillen en minder kilo's.

Dagbesteding voor hoogopgeleide ouderen

Ook hoogopgeleide of hoogbegaafde ouderen kunnen geheugenproblemen krijgen. Dan zijn ze aangewezen op voorzieningen die hen en hun mantelzorgers ondersteunen.

Samenwerken aan gezonde leefstijl in de wijk

Er zijn steeds meer patiënten met chronische aandoeningen zoals overgewicht en hart- en vaatziekten, waarbij leefstijl een rol speelt. Om aan deze zorgvragen te kunnen voldoen, wordt samenwerken aan gezonde leefstijl in de wijk belangrijker. Het project ‘Preventie in de Buurt’ biedt handvatten om daar concreet mee aan de slag te gaan.

Aandacht voor kwetsbare ouderen thuis

Goede zorg voor kwetsbare ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat klinkt als een utopie, maar in Zuid-Kennemerland laten hulpverleners zien dat het mogelijk is. In 2016 zijn ze er gestart met Wijkgerichte Zorg, een project waarin huisartsen en thuiszorgorganisaties nauw samenwerken om kwetsbare ouderen de juiste aandacht en zorg te geven. Het project is volop in ontwikkeling en werkt zonder wachtlijst.