Home Magazine Implementatie

Implementatie

Andere invalshoeken COPD

Een duidelijker beleid bij aanwijzingen voor restrictie. Twee in plaats van drie niveaus van ziektelast. Deze en andere veranderingen staan in de herziene NHG-standaard COPD.

Pneumokokken- vaccinatie voor volwassenen

In 2018 heeft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd volwassenen te vaccineren tegen pneumokokken met een 23-valent pneumokokkenpolysacharide vaccin (PPV23). In dit artikel lees je de antwoorden op eventuele vragen.

Gezonder gedrag bij de patiënt stimuleren

Wat kunnen poh's doen om gezonder voedingsgedrag te stimuleren? De auteurs geven tips.

Voedingsbegeleiding bij migranten met diabetes

Diabetes type 2 komt vaker voor bij mensen met een migratieachtergrond en de uitkomsten van zorg zijn slechter.

Speciaal spreekuur voor amfetaminegebruikers

De poh is, in nauwe samenwerking met de huisarts, in staat het amfetaminespreekuur op te zetten.

Stoppen met ICS-gebruik bij COPD-patiënten

In de NHG-Standaard COPD is beperkt plaats voor behandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS). Toch is het gebruik nog hoog.

Nazorg bij kanker in de praktijk Online Kanker Nazorg Wijzer

Nazorg bij kanker vindt steeds vaker plaats in de huisartsenpraktijk. Structurele en proactieve kankernazorg ontbreekt echter vaak nog. De gratis online Kanker Nazorg Wijzer kan daarbij mogelijk uitkomst bieden. Daarnaast vergt goede nazorg bij kanker de nodige randvoorwaarden (zoals scholing en agendasetting). Dat zijn de conclusies van een onderzoek onder huisartsen en poh's.

Het einde van de gewone praktijkbloeddrukmeting?

Meetfouten en het wittejasseneffect staan een betrouwbare bepaling van de bloeddruk in de spreekkamer in de weg. De 30-minutenbloeddrukmeting kan deze fouten en het wittejasseneffect grotendeels wegnemen. Deze meting kan naast de geprotocolleerde thuismeting en de 24-uursmeting mogelijk een plaats krijgen bij het achterhalen van het wittejasseneffect.

De uitdagingen van stoppen met roken bij COPD-patiënten

Voor rokers met COPD is er maar één behandeling die de versnelde achteruitgang van de longfunctie kan remmen: stoppen met roken. Er zijn diverse evidence-based interventies voor stoppen met roken beschikbaar, maar die richten zich niet op de specifieke problemen van rokers met COPD. Eva van Eerd verdiepte zich in haar proefschrift in die specifieke problemen en behoeften van rokers met COPD. Haar onderzoek richtte zich op artsen, maar de onderzoeksresultaten zijn ook interessant voor praktijkondersteuners.

Geen astma maar prikkelbare luchtwegen

Het NHG publiceert regelmatig updates van de ICPC-codetabel. Binnen de respiratoire coderingen is dit jaar de code R96.01 afgeschaft en is een nieuwe code verschenen: R29.02, prikkelbare luchtwegen. Aan de hand van tien vragen en casuïstiek behandelt huisarts Paul de Vries de aanleiding en achtergrond van deze verandering. Hij beschrijft ook hoe je deze kunt implementeren in het HIS.