Home Magazine Beschouwing

Beschouwing

Discussie rond LDL naar 1,8

De meningen van huisartsen zijn verdeeld over de verlaging van de LDL-streefwaarde van 2,5 naar 1,8 bij secundaire preventie. Hoe denken praktijkondersteuners hierover?

De kunst van het beïnvloeden van gezondheidsgedrag

Eén van de voornaamste verantwoordelijkheden van poh's is het begeleiden van chronisch zieke patiënten naar gedragsverandering.

Spirometrie in de huisartsenpraktijk

Ademhalen (respiratie) is nodig om het lichaam van zuurstof te voorzien, terwijl koolstofdioxide uit het lichaam wordt verwijderd. Ademhalen gebeurt vaak onbewust, maar voor mensen met een luchtwegaandoening is effectief ademhalen minder vanzelfsprekend.

Diabetes en kanker: double trouble?

Het aantal patiënten met diabetes en kanker is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat merken huisartsen en praktijkondersteuners ook. Voor hen is een belangrijke rol weggelegd in het coördineren van de behandeling en de controle van twee of meer chronische ziekten. Dit artikel schetst daarvoor de wetenschappelijke achtergronden.

Praktijkondersteuners in beeld

Op verzoek van het Capaciteitsorgaan heeft het NIVEL onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (POH’s). Dat leverde inzicht op in aantallen, kenmerken en geografische spreiding. Het NIVEL maakte ook een schatting van de taken die zijn verschoven van huisarts naar POH.

Gliclazide kan het kwaad?

Onlangs verscheen in de British Medical Journal (BMJ) een artikel over onderzoek naar het risico op hypoglykemie bij diabetespatiënten die behalve metformine ook een sulfonylureum derivaat (SU-derivaat) gebruikten.1 Daaruit bleek dat het vooral bij oudere patiënten belangrijk is kritisch naar het gebruik van SU-derivaten te kijken.