Home Tags V&VN-richtlijn

V&VN-richtlijn

Beter zicht op zorgmijders

Dit jaar is de V&VN-richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn verschenen. Deze behandelt risicofactoren voor zorgmijding, geeft concrete handvatten voor het signaleren van symptomen, het inzetten van interventies en het toeleiden naar andere zorg.