Home Tags Serie

Serie

Polyfarmacie

Risico’s Patiënten die veel medicijnen gebruiken, lopen daarmee diverse risico’s. Er bestaat een toenemend gevaar voor interacties en bijwerkingen. De therapietrouw wordt slechter. En vreemd genoeg...

Het bespreken van het vasten tijdens de ramadan

Serie communicatietips Communiceren is zo’n belangrijk deel van het werk van de praktijkondersteuner, dat het goed is daaraan veel aandacht te besteden. In de diverse situaties in de spreekkamer ko...

Farmacokinetiek: lotgevallen van werkzame stof in het lichaamHet Tijdschrift voor praktijkondersteuning start vanaf dit nummer met een reeks artikelen over farmacotherapie. Redactielid en huisarts K

Toedieningsvorm De farmacokinetiek beschrijft processen die achtereenvolgens plaatsvinden als een geneesmiddel wordt toegediend. Het uiteindelijke doel is dat de werkzame stof in de juiste concentr...

De lotgevallen van werkzame stof in het lichaam

Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning geeft in deze serie aandacht aan farmacologie, te beginnen met een tweetal artikelen over farmacokinetiek. In de vorige aflevering stond de resorptie van...

Concordantie en therapietrouw, een grote rol voor communicatie

Inleiding In het vorige nummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning besprak Van der Laan het belang van therapietrouw bij de behandeling van vooral chronische patiënten.1 In dit artikel g...

Een optimaal contact met de patiënt

Serie communicatietips Communiceren is zo’n belangrijk deel van het werk van de praktijkondersteuner, dat daaraan veel aandacht moet worden besteed. In de diverse situaties in jouw spreekkamer kome...

Het geven van voorlichting en advies

Serie communicatietips Communiceren is zo’n belangrijk deel van het werk van de praktijkondersteuner, dat daaraan veel aandacht moet worden besteed. In de diverse situaties in de spreekkamer komen...

Het omgaan met andere referentiekaders

Serie communicatietips Communiceren is zo’n belangrijk deel van het werk van de praktijkondersteuner, dat daaraan veel aandacht moet worden besteed. In de diverse situaties in de spreekkamer komen...
Abonneren