Home Tags Onderzoek

Onderzoek

Spirometrie

Is de kwaliteit van spirometrie onvoldoende voor dagelijks klinisch gebruik in de huisartsenpraktijk? Een onderzoek.

Informatie aan patiënten over grote en kleine cardiovasculaire risico’s

Wat is bekend? Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen bij communicatie over risico’s en opbrengsten van behandeling van hart- en vaatziekten. Het merend...

Praktijkondersteuners bereiken de gemotiveerde rokers

Wat is bekend? Praktijkondersteuners rapporteren een gebrek aan tijd als een barrière om uitgebreide stoppen-met-rokenhulp te geven aan hun rokende patiënten. Het verstrekken van online advies-op-m...

EASYcareGIDS-project

Wat is bekend? Door vergrijzing van de bevolking zal het aantal thuiswonende ouderen en daarmee het aandeel van geriatrische problematiek in de eerste lijn toenemen. Preventieve huisbezoeken bij ou...

Praktijkondersteuners positief over zorgpaden eerste lijn

Wat is bekend? Zorgpaden in de eerstelijnsgezondheidszorg richten zich op wat er moet gebeuren, door wie en wanneer bij een bepaalde patiëntengroep. Zorgpaden in de eerste lijn verschillen in opzet...

Ontwikkeling praktijkverpleegkundige richtlijn ‘Complexe zorg voor ouderen’

Inleiding De inzet van de praktijkverpleegkundige in de complexe zorg voor ouderen kan de werkdruk van de huisarts verminderen en het tekort aan zorg aanvullen. De huisarts ervaart nu een aantal kn...

Ondervoede oudere thuis niet gebaat bij diëtist?

Samenvatting Doel Evaluatie van effectiviteit van de behandeling door een diëtist bij ondervoede thuiswonende ouderen. Methode Ondervoede thuiswonende ouderen (≥ 65 jaar) namen deel aan een gerando...

Inzet van praktijkondersteuners voor stoppen met benzodiazepinegebruik bij ouderen

Wat is bekend? Benzodiazepinegebruik bij ouderen komt veel voor en is een risico voor vallen en cognitieve problemen. Er zijn reeds verschillende stopmethoden ontwikkeld met matig succes. Wat is ni...

Wie kiest er voor PAS?

Belangrijke begrippen in dit artikelAdoptie = het besluit om te beginnen met het aanbieden van PAS aan patiënten. Adopter = praktijkondersteuner die besluit om PAS aan patiënten aan te bieden. Non-...

Hoe vaak leidt een risicoinventarisatie bij hypertensiepatiënten tot bijstelling van het beleid?

Inleiding Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Eén op de drie Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Hypertensie is op zich geen ziekte maar een belangrij...