Home Tags Onderzoek

Onderzoek

DIABETES

De NHG-Richtlijnen adviseren bij diabetes mellitus type 2 regelmatig aandacht te besteden aan een aantal bloedmetingen (HbA1c, bloeddruk, LDL), maar ook aan leefstijl.

Evidence-based medicine

De term evidence-based medicine is ruim 30 jaar geleden bedacht door de Canadese arts-epidemioloog Gordon Guyatt. Maar het idee achter het begrip bestaat al veel langer.

Dit is de poh

De toenemende werkdruk in de huisartsenpraktijk wordt vaak genoemd als motief om functies uit te breiden en zo het hoofd te bieden aan de stijgende zorgvraag.

Atriumfibrilleren

Eén op de vier herseninfarcten is gerelateerd aan atriumfibrilleren.

Voorwoord: Expertise Toevoegen

Even later hapte ik met mijn mondkapje op naar adem toen de röntgenlaborante mijn borsten tussen twee platen perste.

Spirometrie

Is de kwaliteit van spirometrie onvoldoende voor dagelijks klinisch gebruik in de huisartsenpraktijk? Een onderzoek.

Praktijkondersteuning verbetert zorg maar verlaagt werkdruk niet

Wat is bekend? In 1999 deed de praktijkondersteuner haar intrede in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Anno 2008 heeft een meerderheid van de Nederlandse huisartsenpraktijken een praktijkondersteun...

PreventieConsult Cardiometabool Risico

De kern Het PreventieConsult Cardiometabool Risico (PreventieConsult CMR) heeft als doel mensen met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen op te sporen en te begeleiden: door passende l...

Motiverende gespreksvoering

Wat is bekend? Motiverende gespreksvoering (MG) wordt al met succes toegepast: in de verslavingszorg; bij de preventie van chronische ziekten en de beïnvloeding van hieraan gerelateerd gedrag, zoal...

Praktijkondersteuner-ggz helpt chronisch slaapmiddelengebruik terugdringen

De kern Een op de drie volwassen Nederlanders heeft problemen met slapen. Ongeveer 2% van alle Nederlanders gebruikt langdurig slaapmedicatie. Cognitieve behandelmethoden blijken effectief bij de b...