Home Tags Onderzoek

Onderzoek

Dit is de poh

De toenemende werkdruk in de huisartsenpraktijk wordt vaak genoemd als motief om functies uit te breiden en zo het hoofd te bieden aan de stijgende zorgvraag.

Atriumfibrilleren

Eén op de vier herseninfarcten is gerelateerd aan atriumfibrilleren.

Voorwoord: Expertise Toevoegen

Even later hapte ik met mijn mondkapje op naar adem toen de röntgenlaborante mijn borsten tussen twee platen perste.

Spirometrie

Is de kwaliteit van spirometrie onvoldoende voor dagelijks klinisch gebruik in de huisartsenpraktijk? Een onderzoek.

Is het zinvol om zelfstandig wonende ouderen systematisch thuis te bezoeken?

Wat is bekend? Huisartsen leggen steeds minder visites af. Vooral het aantal niet-aangevraagde, preventieve visites daalt. Wat is nieuw? De literatuur levert onvoldoende bewijs dat preventieve huis...

Best practices interprofessionele samenwerking

Wat is bekend?De zorgvraag in Nederland neemt toe in intensiviteit en complexiteit. Cliëntgecentreerde zorg en wijkgerichte zorg, sleutelbegrippen anno 2016, vragen om een andere manier van werken...

Screening op diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Wat is bekend? Veel personen met diabetes mellitus type 2 zijn niet als zodanig gediagnosticeerd. Een screening van de algemene bevolking (populatiescreening) op diabetes lijkt daarom aan te bevele...

Alleen door delegeren wordt de diabeteszorg niet beter

Wat is bekend? Normoglykemie en het verminderen van cardiovasculaire risicofactoren leiden tot een lagere mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met diabetes mellitus. De gemiddelde bloeddruk, he...

Rokers confronteren met luchtwegobstructie: helpt het bij stoppen met roken?

Wat is bekend? Roken van sigaretten is de belangrijkste oorzaak van COPD. Stoppen met roken is de enige behandeling die de versnelde achteruitgang in longfunctie kan afremmen. Farmacotherapie en ge...

Astma-COPD praktijkinventarisatie

Inleiding Goede astma/COPD-zorg begint met het kennen van de patiënten en een juiste diagnose. Daarbij zijn een aantal knelpunten. Veel patiënten bij wie ooit een diagnose is gesteld zijn uit beeld...