Home Tags Onderzoek

Onderzoek

Taakverschuivingen in de eerstelijns diabeteszorg

Wat is bekend? In hoog tempo zijn tussen 2000 en 2003 honderden POH’s in huisartsenpraktijken gaan werken. Het aantal POH’s zal naar verwachting sterk toenemen. Wat is nieuw? POH’s hebben veel medi...

Hoe gaat het met de praktijkondersteuner-ggz?

Wat is bekend? Sinds 2008 zijn er praktijkondersteuners-ggz (poh’s-ggz) werkzaam in de huisartsenpraktijk. Een deel van de klachten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt hier...

De kwaliteit van de diabeteszorg in de huisartsenpraktijk: kan het (nog) beter?

De kern Te weinig patiënten met diabetes type 2 ontvangen zorg volgens de richtlijnen; bij circa 30% worden de streefwaarden niet gehaald. De kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd door alle di...

Grote rol praktijkondersteuners bij insulinetherapie

InleidingVolgens de in oktober 2013 verschenen herziene versie van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 heeft insulinetherapie nog steeds een vaste plaats bij de behandeling van diabetespatiën...

Is het zinvol om zelfstandig wonende ouderen systematisch thuis te bezoeken?

Wat is bekend? Huisartsen leggen steeds minder visites af. Vooral het aantal niet-aangevraagde, preventieve visites daalt. Wat is nieuw? De literatuur levert onvoldoende bewijs dat preventieve huis...

Best practices interprofessionele samenwerking

Wat is bekend?De zorgvraag in Nederland neemt toe in intensiviteit en complexiteit. Cliëntgecentreerde zorg en wijkgerichte zorg, sleutelbegrippen anno 2016, vragen om een andere manier van werken...

Screening op diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Wat is bekend? Veel personen met diabetes mellitus type 2 zijn niet als zodanig gediagnosticeerd. Een screening van de algemene bevolking (populatiescreening) op diabetes lijkt daarom aan te bevele...

Alleen door delegeren wordt de diabeteszorg niet beter

Wat is bekend? Normoglykemie en het verminderen van cardiovasculaire risicofactoren leiden tot een lagere mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met diabetes mellitus. De gemiddelde bloeddruk, he...

Rokers confronteren met luchtwegobstructie: helpt het bij stoppen met roken?

Wat is bekend? Roken van sigaretten is de belangrijkste oorzaak van COPD. Stoppen met roken is de enige behandeling die de versnelde achteruitgang in longfunctie kan afremmen. Farmacotherapie en ge...

Astma-COPD praktijkinventarisatie

Inleiding Goede astma/COPD-zorg begint met het kennen van de patiënten en een juiste diagnose. Daarbij zijn een aantal knelpunten. Veel patiënten bij wie ooit een diagnose is gesteld zijn uit beeld...