Home Tags Onderzoek

Onderzoek

MEDICATIE DM2

Voor de medicamenteuze behandeling van mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) worden in Nederland doorgaans de aanbevelingen gevolgd uit de NHG-Standaarden Diabetes en Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

ADHD-PIL

ADHD-medicatie slikken die aan iemand anders is voorgeschreven: het is niet verstandig. Toch doet 1 op de 30 studenten dit soms. In dit artikel lees je waarom, of het kwaad kan en hoe poh's-ggz kunnen helpen dit gebruik te voorkomen.

Wegwijzer voor meten e-health

Digitaal meten heeft de potentie om van meerwaarde te zijn voor zowel de poh/pvk als patiënt. Toch is het betekenisvol en doelgericht gebruik ervan lang niet altijd vanzelfsprekend.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

DIABETESTYPERING

Mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) verschillen sterk in hun reactie op leefstijlinterventies en de inzet van glucoseverlagende medicatie. Het kan daarom nuttig zijn een diabetestypering uit te voeren.

Dementie

Een patiënt heeft (lichte) cognitieve klachten. Wordt begonnen met dementiediagnostiek? Bij de beantwoording van deze vraag zijn persoonlijke voorkeuren van de patiënt en naasten belangrijk.

Variabiliteit

Een 39-jarige vrouw meldt zich op het spreekuur voor een astma-vervolgconsult. Zij heeft in 2014 nog haar oude huisarts bezocht voor controle, maar is bij ons nog niet in beeld met astma.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Prikkelbaredarmsyndroom

De NHG-Standaard prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is herzien, tegelijkertijd met de multi- disciplinaire richtlijn (MDR) PDS. De rode draad in beide documenten is dat patiënten met PDS zoveel mogelijk worden behandeld in de eerste lijn.

DIABETES

De NHG-Richtlijnen adviseren bij diabetes mellitus type 2 regelmatig aandacht te besteden aan een aantal bloedmetingen (HbA1c, bloeddruk, LDL), maar ook aan leefstijl.