Home Tags Onderzoek

Onderzoek

Variabiliteit

Een 39-jarige vrouw meldt zich op het spreekuur voor een astma-vervolgconsult. Zij heeft in 2014 nog haar oude huisarts bezocht voor controle, maar is bij ons nog niet in beeld met astma.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Prikkelbaredarmsyndroom

De NHG-Standaard prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is herzien, tegelijkertijd met de multi- disciplinaire richtlijn (MDR) PDS. De rode draad in beide documenten is dat patiënten met PDS zoveel mogelijk worden behandeld in de eerste lijn.

DIABETES

De NHG-Richtlijnen adviseren bij diabetes mellitus type 2 regelmatig aandacht te besteden aan een aantal bloedmetingen (HbA1c, bloeddruk, LDL), maar ook aan leefstijl.

Evidence-based medicine

De term evidence-based medicine is ruim 30 jaar geleden bedacht door de Canadese arts-epidemioloog Gordon Guyatt. Maar het idee achter het begrip bestaat al veel langer.

Atriumfibrilleren

Eén op de vier herseninfarcten is gerelateerd aan atriumfibrilleren.

Dit is de poh

De toenemende werkdruk in de huisartsenpraktijk wordt vaak genoemd als motief om functies uit te breiden en zo het hoofd te bieden aan de stijgende zorgvraag.

Voorwoord: Expertise Toevoegen

Even later hapte ik met mijn mondkapje op naar adem toen de röntgenlaborante mijn borsten tussen twee platen perste.

Spirometrie

Is de kwaliteit van spirometrie onvoldoende voor dagelijks klinisch gebruik in de huisartsenpraktijk? Een onderzoek.

Ontwikkeling praktijkverpleegkundige richtlijn ‘Complexe zorg voor ouderen’

Inleiding De inzet van de praktijkverpleegkundige in de complexe zorg voor ouderen kan de werkdruk van de huisarts verminderen en het tekort aan zorg aanvullen. De huisarts ervaart nu een aantal kn...