Home Tags Neuropathie

Neuropathie

Polyneuropathie bij ouderen

Polyneuropathie is een symmetrische aandoening die per definitie een aantal zenuwen betreft. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door sensibele en/of motorische afwijkingen die in de regel meer distaal (richting uiteinde → vingers, tenen) aanwezig zijn dan proximaal (richting midden → oksel, lies) en meer aan de benen dan aan de armen.

Neuropathie

Verschillende typen chemotherapie kunnen perifere neuropathie veroorzaken, doordat zij schadelijk zijn voor de zenuwen in het lichaam.

Charcot-Voet

De Charcot-voet is een ernstige en ingrijpende complicatie van diabetische neuropathie, met een grote kans op ulcera en amputatie.