Home Tags Nascholing

Nascholing

De diabetische voet: preventie

Inleiding Dertien procent van de half miljoen patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) in Nederland heeft een sterk verhoogd risico op een voetulcus.1 Bij 2-4% van de DM2-patiënten komt er ook...

Hypertensie: het opsporen en de diagnostiek

In januari 2006 verscheen de NHG-Standaard Cardiovasculair risico management (M84) en in juli 2006 werd die op een aantal punten herzien.1 Deze nieuwe standaard heeft nogal wat consequenties voor d...

De medicamenteuze behandeling van hypertensie

In het vorige nummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning heb ik de diagnostiek van hypertensie en de niet-medicamenteuze behandeling beschreven. De medicamenteuze behandeling is nogal in...

NHG verzorgt onderwijs voor praktijkondersteuners

In het standpunt staan een aantal argumenten voor het niet toelaten van nieuwe ondersteunende functies in de huisartsenpraktijk als de nurse practitioner of physician assistant. De zorg voor patiën...

Chronische luchtwegobstructie niet alleen door roken

Roken, astma en chronische luchtwegobstructie In dit artikel bespreek ik vier recente epidemiologische onderzoeken: uit de Verenigde Staten, Australië, Denemarken en Zwitserland. Uit die onderzoeke...

Bloeddruk meten: uit of thuis?

De kern De nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (herziening 2011) verduidelijkt de indicaties voor zowel thuismeting als 24-uursbloeddrukmeting. Vermoed je wittejash...

Incontinentiezorg verbeteren

De kern De zorg bij urine-incontinentie kan beter. Minder dan de helft van de ouderen met incontinentie roept de hulp in van de huisarts. De meeste klachten van urine-incontinentie kun je in de eer...

Statines nader beschouwd

Inleiding De cholesterolwaarde beïnvloedt de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten: veel onderzoeken hebben dat al aangetoond. Een voorbeeld is het onderzoek van Menotti et al. dat 2.571 mannen...

Appels met peren vergelijken bij diabetes type 2

Leerpunten Vetweefsel speelt een sleutelrol in de energiehuishouding, en daarmee bij obesitas en diabetes type 2. Na de geboorte neemt het aantal adipocyten (vetcellen) toe: bij obese kinderen al v...

Hypertensiebehandeling bij diabetes type 2

Leerpunten Hypertensiebehandeling is belangrijk voor preventie van micro- en macrovasculaire complicaties van diabetes type 2. Voor hypertensiebehandeling verwijst de nieuwe NHG-Standaard Diabetes...
Abonneren