Home Tags Nascholing

Nascholing

Perifeer arterieel vaatlijden

Leerpunten Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) bestaat uit drie soorten: claudicatio intermittens, kritieke ischemie en acute ischemie. Andere aandoeningen kunnen lijken op PAV: overi...

Snelheid geboden bij exacerbaties

Wat is een exacerbatie?Volgens de net verschenen NHG-Standaard COPD is een exacerbatie ‘een verslechtering van de conditie van de COPD-patiënt binnen één of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door...

Medicatietrouw door patiëntgerichte communicatie

Leerpunten Goede communicatie en een goede behandelrelatie bevorderen therapietrouw. De praktijkondersteuner bevordert therapietrouw als zij: een positieve houding aanneemt tegenover medicatie; vra...

Screening op diabetes: wie, hoe en waarom (niet)?

Leerpunten Naar schatting 250.000 mensen in Nederland hebben diabetes zonder het te weten. De belangrijkste doelgroep van screening naar diabetes is de groep 45-plussers met overgewicht. Opportunis...

Als je twijfelt aan de diagnose diabetes type 2

Leerpunten Niet iedere volwassen diabetespatiënt heeft diabetes mellitus type 2: het kan ook gaan om type 1, MODY (maturity onset diabetes of the young) of LADA (latent autoimmune diabetes of the a...

Vitamine D

Leerpunten Vitamine-D-spiegels laten bepalen is meestal nutteloos en onnodig duur. Adviseer alle 70-plussers om 800 IE (20 mcg) vitamine D3 te gebruiken. Iedereen met een matig hoog of hoog fractuu...

Fractuurpreventie

Leerpunten Fractuurpreventie verdient zowel uit maatschappelijk, als uit economisch oogpunt onze aandacht. Veel mensen hebben een verhoogd fractuurrisico zonder dat ze het weten. Een hoog fractuurr...

Dubbeldiagnose astma-COPD dubbel lastig

InleidingWat doe je als je patiënt niet alleen verschijnselen heeft van COPD, maar ook van astma? Dit is dubbel lastig, omdat na de complexe diagnostiek ook het vervolgbeleid nog complex is. De dub...

Elektrocardiografie in de huisartsenpraktijk Dit artikel is een bewerkte versie van: Chan CM, Willemsen RTA, Konings KTS. Elektrocardiografie in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 2014:57:419

Leerpunten Er zijn vijf indicaties voor een ECG in de huisartsenpraktijk. De huisarts beoordeelt (de indicatie voor) een ECG. Bij patiënten met een onregelmatige pols of andere symptomen die kunnen...

Snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom

Leerpunten Het is van belang om onderscheid te maken tussen onschuldig primair snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS). Snurken is in de meeste gevallen een hinderlijk, sociaal proble...