Home Tags Nascholing

Nascholing

Incontinentiezorg verbeteren

De kern De zorg bij urine-incontinentie kan beter. Minder dan de helft van de ouderen met incontinentie roept de hulp in van de huisarts. De meeste klachten van urine-incontinentie kun je in de eer...

Enkele praktische wenken bij chronische nierschade

InleidingChronische nierschade (CNS) is een serieus gezondheidsprobleem geworden door de vergrijzing en het toenemen van chronische ziekten zoals hart- en vaatziekte en diabetes. Nierschade wordt p...

Statines nader beschouwd

Inleiding De cholesterolwaarde beïnvloedt de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten: veel onderzoeken hebben dat al aangetoond. Een voorbeeld is het onderzoek van Menotti et al. dat 2.571 mannen...

Vinken en vonken met de 10-puntenlijst diabetes

Leerpunten De Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) pleit voor diabetesjaarcontrole door de huisarts. De jaarcontrole kan ook door huisarts en praktijkondersteuner samen worden uitgevoerd. In da...

Appels met peren vergelijken bij diabetes type 2

Leerpunten Vetweefsel speelt een sleutelrol in de energiehuishouding, en daarmee bij obesitas en diabetes type 2. Na de geboorte neemt het aantal adipocyten (vetcellen) toe: bij obese kinderen al v...

Calciumantagonisten en diuretica bij hypertensie

Inleiding In drie artikelen behandelt kaderarts hart- en vaatziekten Ravee Rambharose de huidige medicatie bij hypertensie. In de vorige delen beschreef hij aan de hand van het stappenplan uit de M...

Hypertensiebehandeling bij diabetes type 2

Leerpunten Hypertensiebehandeling is belangrijk voor preventie van micro- en macrovasculaire complicaties van diabetes type 2. Voor hypertensiebehandeling verwijst de nieuwe NHG-Standaard Diabetes...

Veranderingen in de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD

Astma Veranderde referentiewaarden en afkapwaarden bij spirometrieTot aan de komst van deze nieuwe standaarden werden de referentiewaarden (op het spirometrieformulier aangeduid als ‘voorspelde waa...

Perifeer arterieel vaatlijden

Leerpunten Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) bestaat uit drie soorten: claudicatio intermittens, kritieke ischemie en acute ischemie. Andere aandoeningen kunnen lijken op PAV: overi...

Snelheid geboden bij exacerbaties

Wat is een exacerbatie?Volgens de net verschenen NHG-Standaard COPD is een exacerbatie ‘een verslechtering van de conditie van de COPD-patiënt binnen één of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door...