Home Tags Man-vrouwverschillen

Man-vrouwverschillen

MEDICATIE DM2

Voor de medicamenteuze behandeling van mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) worden in Nederland doorgaans de aanbevelingen gevolgd uit de NHG-Standaarden Diabetes en Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).