Home Tags Laboratoriumdiagnostiek

Laboratoriumdiagnostiek

De waarde van laboratoriumbepalingen

Bij het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek is het belangrijk te begrijpen hoe uitslagen tot stand komen en wat normaal en abnormaal is. Om de uitslag van een laboratoriumtest te kunnen beoordele...

Laboratoriumtests bij diabetes mellitus

Diagnostiek van diabetes mellitus type 2De diagnose diabetes mellitus wordt gesteld op basis van een verhoogde bloed- of plasmaglucosespiegel. De diagnose is zeker bij patiënten met hyperglykemisch...

Laboratoriumtests bij CVRM

Met welke laboratoriumbepalingen krijgt een praktijkondersteuner in haar dagelijks werk te maken? In de serie Laboratoriumdiagnostiek besteedt Tijdschrift voor praktijkondersteuning daar aandacht a...

Laboratoriumtests bij nierfunctiestoornissen

Met welke laboratoriumbepalingen krijgt een praktijkondersteuner in haar dagelijks werk te maken? In de serie Laboratoriumdiagnostiek besteedt Tijdschrift voor praktijkondersteuning daar aandacht a...
Abonneren