Home Tags Diagnostiek

Diagnostiek

Dementie

Een patiënt heeft (lichte) cognitieve klachten. Wordt begonnen met dementiediagnostiek? Bij de beantwoording van deze vraag zijn persoonlijke voorkeuren van de patiënt en naasten belangrijk.

Jaarlijkse voetscreening bij mensen met diabetes en wat kan je dan verder doen?

De voeten van patiënten met diabetes mellitus type 2 hebben een verhoogd risico op infecties en/of ulcera (zie kader voor definities) door neuropathie, perifeer vaatlijden en verminderde beweeglijk...
Abonneren