Home Tags Diagnostiek

Diagnostiek

Jaarlijkse voetscreening bij mensen met diabetes en wat kan je dan verder doen?

De voeten van patiënten met diabetes mellitus type 2 hebben een verhoogd risico op infecties en/of ulcera (zie kader voor definities) door neuropathie, perifeer vaatlijden en verminderde beweeglijk...