TPO De Praktijk nr. 2, 2020

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor Pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen, middelengebruik signaleren en bespreken, gezonder gedrag bij de patiënt stimuleren, NHG-Standaard SAP en een interview met Gertrud van Vulpen en Petra Portengen over de samenwerking tussen V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en NVvPO.

  Redactioneel: In de greep

  Heel de wereld is in de greep van het coronavirus. Blijven we vasthouden aan oude gewoontes en routines die zich opgehoopt hebben of maken we plaats voor nieuwe, verfrissende ideeën?

  Journaal

  Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Zelfmanagement in preventieve diabetische voetzorg

  In dit artikel bespreken de auteurs de kwaliteit van geleverde zelfmanagementondersteuning en bieden ze poh's handvatten om deze vorm van preventie effectief en persoonsgericht toe te passen.

  Casus: Middelengebruik signaleren en bespreken

  Klachten die veroorzaakt worden door verslavende middelen worden vaak niet als zodanig herkend. Met als gevolg dat de klachten blijven terugkomen en de oorzaak onbehandeld blijft.

  Koolhydraatbeperkt voedingspatroon bij diabetes mellitus type 2

  Verbetert dit dieet op langere termijn de glykemische instelling meer dan een ander dieet en wordt het risico op complicaties lager? Beantwoording van deze vragen kan poh's helpen mensen met diabetes een onderbouwd voedingsadvies te geven.

  Pneumokokken- vaccinatie voor volwassenen

  In 2018 heeft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd volwassenen te vaccineren tegen pneumokokken met een 23-valent pneumokokkenpolysacharide vaccin (PPV23). In dit artikel lees je de antwoorden op eventuele vragen.

  Gezonder gedrag bij de patiënt stimuleren

  Wat kunnen poh's doen om gezonder voedingsgedrag te stimuleren? De auteurs geven tips.

  Kennisquiz vragen: Weet je dit? (angina pectoris)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over angina pectoris.

  Antwoorden: Kennisquiz angina pectoris

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over angina pectoris.

  Column: Klaar? Af?

  Klaar? Ja! Zo klaar als een klontje: gisteren heb ik mijn diploma praktijkondersteuner somatiek opgehaald. Sterker nog, sinds een paar maanden werk ik al als poh. Ik ren als een bezetene de eerste meters van mijn nieuwe loopbaan.

  NVvPO en V&VN werken meer samen

  Gertrud van Vulpen, V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners, en Petra Portengen, NVvPO, hebben tijd vrijgemaakt om te vertellen over hun samenwerking, die in 2017 voorzichtig begon.

  Zorgpad ondervoeding bij kwetsbare ouderen

  Ondervoeding bij ouderen komt vrij vaak voor, maar wordt, zelfs als er zorg is, niet of onvoldoende gesignaleerd.

  NHG-Standaard Stabiele angina pectoris

  In deze rubriek bespreken wij kort een Standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken kunnen krijgen.

  Niet-nuchter of nuchter lipidenprofiel?

  De auteurs van dit artikel onderzochten of een niet-nuchtere bloedafname net zo goed is als de nuchtere bloedafname voor het initiëren, voortzetten of stoppen van de lipideverlagende behandeling.

  Boek: Gezond ouder worden – Healthy ageing

  Gezonde leefstijl speelt een essentiële rol bij het gezond ouder worden, naast genetische aanleg en externe factoren.

  Boek : Balanceren tussen macht en onmacht – De patiënt als mens

  De auteur, de Belgische professor Edgard Eeckman, beschrijft wat er gebeurt als je (chronisch) ziek wordt: je levensevenwicht raakt verstoord en als patiënt kun je, even of langere tijd, niet meer doen wat je graag wilt.