Home Uitgelicht

Uitgelicht

Het vierde nummer van TvPO is verschenen!

In het vierde nummer van TvPO lees je weer artikelen over thema’s die je als praktijkondersteuner en praktijverpleegkundige regelmatig tegenkomt. Zo vertelt Esma Küçük over haar werk tussen verschillende culturen. Ook zijn er achtergrondartikelen over het interpreteren van het ECG en Continue Flash Glucose Monitoring systeem.

De praktijkondersteuner bestaat 20 jaar

In 20 jaar tijd is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Solopraktijken gingen op in gezondheidscentra of HOED’s en de teams werden groter, er kwamen nieuwe functies en taakdelegatie.