Home 2019

Laatste artikelen

Lezen/Kijken/Zoeken

Dit boek is voor iedereen die bezig is met het vraagstuk dementie, euthanasie en eigen regie. De discussie of mensen met dementie over hun eigen dood (euthanasie) kunnen beschikken, krijgt in dit boek letterlijk (in woord) en figuurlijk (getekende portretten) een gezicht.

Goede voornemens

Als dit eerste nummer van 2019 op de mat valt, is het ‘nieuwe’ jaar alweer een aantal weken oud en zijn veel goede voornemens misschien alweer gesneuveld.