Nu in het derde nummer van TvPO

In dit derde nummer van 2022 is er onder andere aandacht voor persoonsgerichte zorg, de oproepbare poh-ggz, als vrijwilliger op stap met ouderen, NHG-richtlijnen Covid-19 en het Raynaudfenomeen.

Congressen

Jaarcongres POH in de praktijk

Van der Valk Veenendaal | Veenendaal