Home Tags Zicht op onderzoek

Zicht op onderzoek

Evidence-based medicine

De laatste decennia verwierf evidence-based medicine (EBM) een prominente positie in de geneeskunde en de gezondheidszorg. In ons land speelde de huisartsgeneeskunde hierin een voorlopersrol met de...

Richtlijnen, waarom en hoe?

Waarom richtlijnen?De wenselijkheid van richtlijnen ontstond vooral vanuit de waarneming dat het beleid van dokters bij eenzelfde aandoening vaak behoorlijk uiteenliep. Zo kon het voorkomen dat de...

Vragenlijsten

Serie Zicht op onderzoekDe geneeskunde is bij voorkeur gebaseerd op wetenschap, oftewel de beste behandeling van een klacht, ziekte of aandoening van een patiënt is wetenschappelijk bewezen. In het...

Statistiek, hypothesetoetsing en de p-waarde

Serie Zicht op onderzoekDe geneeskunde is bij voorkeur gebaseerd op wetenschap, oftewel de beste behandeling van een klacht, ziekte of aandoening van een patiënt is wetenschappelijk bewezen. In het...

De onderzoeksopzet

Serie Zicht op onderzoekDe geneeskunde is bij voorkeur gebaseerd op wetenschap, oftewel de beste behandeling van een klacht, ziekte of aandoening van een patiënt is wetenschappelijk bewezen. In het...

Het kritisch lezen van een medisch onderzoeksartikel

Serie Zicht op onderzoek De geneeskunde is bij voorkeur gebaseerd op wetenschap, ofwel de beste behandeling van een klacht, ziekte, of aandoening van een patiënt is wetenschappelijk bewezen. In het...
Abonneren