Home Tags Wetenschap in een notendop

Wetenschap in een notendop

Therapie (1)

Nieuwe serie We starten in dit nummer met een nieuwe serie over het zoeken en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek. Hierin behandelen we begrippen die van belang zijn bij het lezen van verslag...

Diagnostiek: het nut van tests

Geneeskunde is een onzeker vak en we proberen die onzekerheid zo klein mogelijk te maken. Dat doen we met behulp van diagnostiek. Als een patiënt pijn op de borst heeft, maken we een ecg, als ieman...

Therapie (2): effectonderzoek

Waarom worden zieke mensen beter? In het algemeen zijn er vier redenen die ervoor zorgen dat zieke mensen beter worden: 1. het natuurlijk beloop (de meeste aandoeningen zijn self-limiting), 2. het...

Therapie (3) informatie zoeken

Casus Mevrouw Van den Akker is 61 jaar en heeft een paar maanden geleden een CVA doorgemaakt. Ze is daar uiteraard behoorlijk van geschrokken. Ze is goed hersteld en komt nu voor de eerste maal na...

Literatuuronderzoek (review)

De authority-based review Bij de authority-based review oftewel expert-based review komt het er grofweg op neer dat de auteur zijn mening geeft over een bepaald onderwerp. De bladen staan er vol me...

Diagnostiek: wetenschappelijk onderzoek naar testeigenschappen

In de vorige aflevering van Wetenschap in een notendop zagen we dat het nut van een test afhankelijk is van de kans op ziekte en van de eigenschappen van de test. Wat de kans op ziekte bepaalt, zij...

Prognose: een kijkje in de toekomst

Spreekuurbezoek is lang niet altijd bedoeld om behandeling te krijgen voor een kwaal of klacht. Vaak willen mensen alleen maar weten of het gevaarlijk is en wanneer het over is. Bij kortdurende aan...

Speuren naar oorzaken of bijwerkingen via het patiënt-controleonderzoek

Mevrouw Van der Laar is 56 jaar en al langer bekend met type-II diabetes, overgewicht en perifeer vaatlijden. Zij gebruikte voor haar diabetes metformine, maar recent schreef de huisarts haar ook n...

Problemen met screenen

Reeds in 1968 formuleerden Wilson en Jungner tien criteria om te beoordelen of screening zinvol is (zie kader 1). Een screeningsprogramma dat aan deze criteria voldoet, is de moeite waard.1 Maar de...
Abonneren