Home Tags Autisme

Autisme

In je neus pulken

Na diagnostiek en langere tijd daar te zijn behandeld voor haar autisme spectrum stoornis (ASS) werd ze naar mij verwezen.