Home Professie

Professie

NHG-Standaard: Urineweginfecties

De NHG-Standaarden zijn richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk.

Creatiever werken door COVID-19

Het coronavirus betekende een totale ommezwaai in de huisartsenzorg. Alle aandacht ging uit naar het virus. Patiënten met 'gewone' aandoeningen konden alleen als het hoogstnoodzakelijk was een consult op de huisartsenpraktijk afspreken.

Online inzage in je eigen medisch dossier

Over een paar weken is het zover. Iedere patiënt heeft vanaf 1 juli 2020 recht op elektronische inzage in medische gegevens of een digitaal afschrift van het medisch dossier. Maar wat houdt dit eigenlijk in?

Huisartsenzorg in coronatijd is topsport

Om zowel zorgverleners als patiënten tijdens de coronapandemie te beschermen tegen het virus, werden er in no time isolatiehuisartsenposten ingericht.

De Wet zorg en dwang in de praktijk

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is persoonsgerichte zorg en het voorkomen van vrijheidsbeperking in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking of een vorm van dementie.