Home Professie

Professie

Pestgedrag

Pestgedrag op de werkvloer is een ernstig probleem. Het vindt plaats wanneer een individu herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door een of meer personen.

Opleiding

De actualiteit laat zien dat de rol van de poh/pvk onverminderd groot is en dat deze zorgverleners onmisbaar zijn in de praktijkvoering.

POH in de praktijk

Dagvoorzitter Elianne de Kat opende het congres met: ‘Wat vind je leuk aan je werk?' De zaal reageerde met antwoorden als ‘langdurig contact met patiënten,' ‘merken dat je adviezen worden opgevolgd,' en ‘een band opbouwen met mensen'.

Palliatieve zorg

Na de diagnose dat iemand ongeneeslijk ziek is verklaard, begint slechts 25 tot 49 procent van de hulpverleners binnen een half jaar een gesprek over proactieve zorgplanning (PZP). Terwijl de meerderheid van de patiënten hier graag een gesprek over zou willen hebben.

Levenseinde

Ernstig zieke mensen vinden het meestal fijn om iemand mee te nemen naar een consult. Migrantenpatiënten laten zich dan soms vergezellen door meer dan één persoon.

Beïnvloeding

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen zijn beter dan dokters bereikbaar voor artsenbezoekers. Daardoor vormen ze soms de ingang richting artsen. Farmabedrijven weten dit ook.

Interview ‘Ik heb er zin in!’

Als kind wist Anika zeker dat ze dokter wilde worden. Op de middelbare school had ze haar vakkenpakket toegesneden op de studie geneeskunde.

De seniorencoach

Eenzaamheid, verlies van een geliefde, onverwachts mantelzorger worden. Het zijn slechts enkele thema's waarmee ouderen kunnen worden geconfronteerd en die een poh/pvk herkent vanuit de praktijk.

Leefstijl in beweging

De ledencirkel POH & Leefstijl is in het najaar van 2021 gestart naar aanleiding van een enquête onder de leden van de NVvPO. Zij konden daarin aangeven hoe ze denken over gezondheid, leefstijl en de rol van de poh/pvk.

Afscheid met trots

Het werk als directeur-voorzitter van een vereniging stond vroeger niet op Petra Portengens verlanglijstje. Nee, als kind was ze een soort Pippi Langkous.
Abonneren