Home Magazine Onderzoek

Onderzoek

GROENERE ZORG

Opwarming van de aarde, verlies van biodiversiteit en milieuvervuiling hebben desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid. Sinds 2022 hebben honderden partijen uit de zorgsector de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg' ondertekend.

MEDICATIE DM2

Voor de medicamenteuze behandeling van mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) worden in Nederland doorgaans de aanbevelingen gevolgd uit de NHG-Standaarden Diabetes en Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

DIABETESTYPERING

Mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) verschillen sterk in hun reactie op leefstijlinterventies en de inzet van glucoseverlagende medicatie. Het kan daarom nuttig zijn een diabetestypering uit te voeren.

Dementie

Een patiënt heeft (lichte) cognitieve klachten. Wordt begonnen met dementiediagnostiek? Bij de beantwoording van deze vraag zijn persoonlijke voorkeuren van de patiënt en naasten belangrijk.

Handreiking

In een voorgaande gerandomiseerde trial (CIPRUS) bleek een korte cognitieve gedragstherapie (CGT)-interventie door poh's-ggz (kosten)positieve effecten te hebben bij mensen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK).

Gezonder Leven

Iedereen is gebaat bij een gezonde levensstijl. Maar gedragsverandering kost tijd en is vaak succesvoller met ondersteuning, ook buiten de huisartsenpraktijk.

Beweegadvies

Een systematische review van 46 gerandomiseerde onderzoeken in het British Medical Journal naar de effectiviteit van beweegprogramma's in de eerste lijn komt tot een enthousiaste conclusie: beweeginterventies die eerstelijnsprofessionals aanbieden, bevorderen matige tot intensieve beweegactiviteiten.

Beleid bij urine-incontinentie vrouwen

Al sinds 1995 hebben huisartsen de NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen tot hun beschikking. Toch wordt urine-incontinentie nog steeds onderbehandeld.

Dementie

Onderzoek van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UNO-UMCG) heeft uitgewezen dat mensen met dementie gevoeliger voor pijn worden naarmate de schade aan de hersenen ernstiger wordt.

DIABETES

De NHG-Richtlijnen adviseren bij diabetes mellitus type 2 regelmatig aandacht te besteden aan een aantal bloedmetingen (HbA1c, bloeddruk, LDL), maar ook aan leefstijl.