Home Magazine Onderzoek

Onderzoek

Insuline Vervangen

We denken dat het 'westerse dieet', hoog in vetten en suikers, leidt tot een verstoorde hormonale signalering vanuit de dunne darm naar de pancreas en lever.

Spirometrie

Is de kwaliteit van spirometrie onvoldoende voor dagelijks klinisch gebruik in de huisartsenpraktijk? Een onderzoek.

Ongeneeslijk zieke kankerpatiënt

Steeds meer praktijkondersteuners krijgen een rol in de begeleiding van patiënten met ongeneeslijke kanker. Wat kunnen zij betekenen?

Astma: het nut van stikstofmonoxide meten

Bij welke astmapatiënten kan een stikstofmonoxide (FeNO)-meting worden ingezet om de ernst van de ontsteking in de luchtwegen te testen? En op welke manier? Daarnaar is onderzoek verricht.

Het palet van de poh-jeugd

Praktijkondersteuners-jeugd zien binnen de huisartsenpraktijk jeugdigen met de meest uiteenlopende problemen. Hun hulp valt uiteen in drie typen, blijkt uit onderzoek.

Ervaringen met advance care planning

Aan optimale persoonlijke zorg in de laatste levensfase wordt steeds meer belang gehecht. Advance care planning kan ondersteunend zijn. In dit onderzoek staan de ervaringen van patiënten en zorgverleners centraal.

De invloed van dalende eGFR op cardiovasculaire events

Zorgverleners in de eerste lijn onderschatten vaak het hogere cardiovasculaire risico bij chronische nierschade. Bij een dalende geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) blijkt het risico op een cardiovasculair event groter dan bij een stabiele of stijgende eGFR.

Seksuele gezondheidszorg

Chronische ziekten gaan vaak gepaard met seksuele problematiek. Poh's ervaren diverse barrières waardoor het bespreken van de seksuele gezondheid bij mensen met een chronische ziekte nog geen vanzelfsprekendheid is.

Schulden en gezondheid

Onderzoek laat zien dat geldzorgen doorwerken op de gezondheidsbeleving van mensen en zich kunnen uiten in zowel fysieke als psychische klachten. Huisartsen en praktijkondersteuners herkennen dit risico en zien een rol bij het signaleren en verwijzen van deze groep patiënten.

Onderzoek: Frisse berglucht toch niet altijd gezond?

COPD is de derde doodsoorzaak wereldwijd. Hoewel 400 miljoen mensen op grote hoogte leven (meer dan 1.500 meter boven zeeniveau), is nog onduidelijk of COPD daar vaker of juist minder vaak voorkomt.